רשימת גיליונות של כתב העת מפגש

מאמרים ומחקרים בנושאים: "רק על עצמי לספר ידעתי": מיומנה של חוקרת סכסוכים בחדר המוגן; הפרטיות כמנגנון חברתי לשמירה על חוסר עקיבות בין זהויות; גלישה אל מעמקי קהילת פרו-אנה באינטרנט: ניתוח תוכן של בלוגים; גוף תהודה: מודעותם של מטפלים במוזיקה לגופם במהלך השעה הטיפולית ובעת הנגינה; משאבים פסיכולוגיים והאשמת הקרבן בתקיפה מינית

גיליון מיוחד בנושא: לקויות למידה והפרעות קשב: תאוריה, מחקר ומדיניות
עורכת-אורחת: פרופ' מלכה מרגלית

מטרת הגיליון המיוחד היא להביא לקורא הישראלי מחקרים המשקפים מגמות חדשות בהבנת המורכבות של לקויות הלמידה והפרעות קשב, תוך התייחסות להשלכות התאורטיות והיישומיות. הגיליון מציע מגוון מאמרים, העוסקים בחקר לקויות למידה והפרעות קשב בקרב ילדים, נוער ומבוגרים אשר מתמודדים עם תפקידי החיים בגילים השונים, ומשקפים את יחסי הגומלין בין אתגרים לבין משאבים אישים ומערכתיים. הגיליון כולל 13 מאמרים, העוסקים בקבוצות גיל שונות, משתמשים בגישות מתודולוגיות מגוונות ובוחנים קבוצות ייחודיות באוכלוסייה.
נושאי המאמרים:
לקויות למידה: מודל נוירו-התפתחותי - לאחר 15 שנים
אינטראקציות בין הורים לילדיהם בעת קריאת ספר לילדי גן עם ADHD
תפיסות האוריינות של ילדים עם ליקויי למידה
מאפייני שיח אמהות למתבגרים עם ליקויי למידה והפרעות התנהגות
מעורבות וקרבנוּּת ברשת בקרב תלמידים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות
יצירתיות בפתרון בעיות במתמטיקה בקרב תלמידים עם ליקויי למידה במגזר הערבי
מאפיינים של נערות בסיכון עם ליקויי למידה
תפקודים ניהוליים של סטודנטים והצורך בכתיבה ידנית
אסטרטגיות למידה והישגים אקדמיים בקרב סטודנטים עם הפרעות קשב
לקויות למידה בקרב בוגרים: יישום מודל הבריאות העולמי (ICF)
חוויית העבודה ומשמעותה בעיני נשים עם הפרעת קשב וריכוז
הורים עם לקויות למידה: אתגרים, תמיכה והתמודדות
לקויות למידה: מדיניות משרד החינוך

מאמרים ומחקרים בנושאים: התנהגות אכילה וסיכון להפרעות אכילה בקרב מתבגרים בישראל; הקשר בין תחושת קוהרנטיות לבין פתולוגיה הקשורה באכילה ודימוי גוף בקרב מתבגרות בישראל:זיהוי קבוצות בסיכון; רמת זהות אני ופרופיל זהות אני בקרב מתבגרים הגרים בפנימייה לעומת מתבגרים הגרים עם הוריהם; פנים אל פנים (Face-to-face) עם "ילדי הפייסבוק" (Facebook): כיצד ילדים תופסים את השימוש ברשת החברתית פייסבוק; הריאיון המוטיבציוני: עקרונות, מחקר ויישום

מאמרים ומחקרים בנושאים: האלכימיה של הפסיכותרפיה: להפוך אי-נחת לכוח; דיאלוג על מצוקה והכלה: המענה הניתן לצורכי סטודנטים העובדים עם ילדים ונוער בסיכון; משמעות הטיפול הקבוצתי במוזיקה בנערות שנעקרו מגוש קטיף; אנשים עם לקויות למידה מספרים על הצלחתם באקדמיה; הוראה פעילה והוראה מסורתית של מקצוע המתמטיקה בחינוך המיוחד

תכני המאמרים בגיליון זה מדגישים את המורכבות והאתגרים ביצירת מסגרת השמה חוץ-ביתית חיובית ומקדמת לילדים המוּצאים מביתם, להוריהם ולצוות המטפל, והשלכותיה עם צאתם של הילדים לחיים עצמאיים. התמונה הנחשפת בגיליון נוגעת בחלק מהסוגיות הללו ופותחת פתח למחקרים נוספים בתחום אשר יצטרכו לבחון את הדרכים להחליט, באילו מצבים השמה חוץ-ביתית היא הפתרון המתאים לילד ומשפחתו, כיצד ניתן ליצור סביבה מטפחת ומקדמת עבור ילדים ובני נוער שהוצאו מבית הוריהם, וכיצד ניתן לסייע לחזרתם לחיק משפחתם ולמעבר שלהם לחיים עצמאיים בקהילה.
המאמרים עוסקים ב: סוגיות ובאתגרים של ההשמה החוץ-ביתית; מספר הילדים בפנימיות ומאפייניהם; גורמי רקע הקשורים לADHD בקרב ילדי פנימיות; תפקודם של ילדים והאקלים החברתי בפנימייה; הוצאת ילדים עם אוטיזם מהבית; שחיקה ותמיכת עמיתים בקרב צוותי פנימייה; הכשרה מקצועית למדריכי פנימיות; המעבר לחיים עצמאיים של בוגרי פנימייה; הפנימייה הטיפולית מנקודת מבט של בוגריה; השכלה של ילדים ובני נוער בהשמה חוץ-ביתית ובקהילה; נייר עמדה של השירות לילד ונוער במשרד הרווחה
עורכים-אורחים: פרופ' ענת זעירא, ד"ר שלהבת עטר-שוורץ ופרופ' רמי בנבנישתי

גיליון ייחודי זה דן בחיים על גשר בין-תרבותי שהם מנת חלקם של קבוצות ופרטים רבים בחברה ההטרוגנית תרבותית שבה אנו חיים, ובוחן את השימושים השונים במונח "רב תרבותיות" ובמשמעויות השונות המיוחסות אליו. המאמרים עוסקים ב"רב תרבותיות" בשדה החינוך והמודל הייחודי בכפרי הנוער; גיבוש זהות של קבוצות אוכלוסיה שונות: הזהות הגרוזית, צעירות יוצאות אתיופיה, ילדים ובני נוער טרנס-לאומיים צפון אמריקנים-ישראלים, וצעירים צ'רקסים; זוגיות בקרב צעירים ערבים; מעורבות החברה האזרחית הערבית בחינוך; ותפיסות ניהול בתי ספר אולטרה-דתיים.
עורכת-אורחת: פרופ' רבקה איזיקוביץ

מאמרים ומחקרים בנושא: האינטרנט לעזרת מתבגרים בודדים: הערך התרפויטי של כתיבה בבלוג; עולמו הקר של המחשב, עולמו החם של הספר: תפיסת חומם של השניים על ידי בני נוער; "ככה נעשיתי שודד ים....": קבוצה להידוק הקשר בדיאדה אם--ילד על פי עקרונות התרפיה בהבעה ויצירה; פניות לעזרה בנושא סמים ואלכוהול: תפיסות תלמידים ואנשי צוות חינוכי במגזר הערבי; "הרחק מההמון הסוער": מבט אחר על הפרעות בכיתה

גיליון מיוחד זה מציג את הבעיות המיוחדות ואת הסכנות שעומדות בפני בני נוער לסבי, הומוסקסואלי, טראנסג'נדרי וביסקסואלי (להט"ב) כדי ליצור אקלים חינוכי וטיפולי בטוח עבורם ולחזק את מעמדם בקבוצת בני גילם, הממלאת תפקיד התפתחותי מרכזי בגיל ההתבגרות.
בגיליון מאמרים ומחקרים בנושאים: ההורים כבסיס בטוח בתהליך ה"יציאה מהארון"; קשרים חברתיים, בריאות נפשית וגיבוש הנטייה המינית; רווחה סובייקטיבית – נוער וצעירים הומו-לסבים; הפרעות אכילה - נערים הומוסקסואלים; השוואה בין-דורית בין צרכים של נוער ובוגרים להט"בים; התמודדות בני נוער הומוסקסואלים דתיים; נזילות המינית כנקודת מבט חדשה על מיניות; גיבוש זהות מינית לסבית; נרטיבים של כינון זהות מינית לסבית; הומופוביה מופנמת מנקודת מבט פסיכודינמית; מדיניות משרד החינוך.
עורך-אורח: ד"ר גידי רובינשטיין

מאמרים ומחקרים בנושאים: המוזיקה ומשמעותה בהדרכה בתרפיה במוזיקה; תחושת הקוהרנטיות של ההורים והשלמתם עם מחלת סכרת נעורים של מתבגר; אסטרטגיות התערבות מוטות תרבות; ילדים כקרבנות של תסמונת מינכאוזן בידי שליח; בדידות קיומית בקרב ילדי פנימיות חסרי עורף משפחתי

גיליון מיוחד בנושא: ילדים ונוער מתמודדים עם לחץ במציאות הישראלית: גישה סלוטוגנית במחקר ובמעשה.

גיליון זה של "מפגש" מציג מגוון עבודות מחקר העוסקות בהתמודדות של ילדים ובני נוער במצבי הלחץ אשר אפיינו את המציאות הישראלית בשנים האחרונות: אירועי טרור ואינתיפאדה, מלחמת לבנון השנייה ומלחמת עזה, ההתנתקות מגוש קטיף ומיישובי חבל עזה ונפילות הקסאמים בשדרות ובאזור הדרום. נראה שקבוצה רחבה למדי של חוקרים ישראלים העוסקים בלחץ בוחנת את ה"מעבדה הטבעית" שבה אנחנו חיים, מנקודות מבט שונות. בגיליון זה נתנו דגש מיוחד למִשנה הסלוטוגנית, המכוונת לחיפוש אחר כוחות ומשאבי חוסן אישיים, משפחתיים וקהילתיים המאפשרים עמידות מול גורמי לחץ.

עורכת-אורחת: פרופ' שפרה שגיא

מאמרים ומחקרים: תכנים והקשר בין מורכבות קוגניטיבית לסובלנות בקרב דתיים וחילונים; עמדות מתבגרים כלפי רצח נשים וחילול כבוד המשפחה; מעורבות ועמדות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בתנועת נוער; ידע, רגשות ועמדות של נוער במצבי סיכון כלפי השואה בעקבות המסע לפולין; האם טקסים בוני משמעת וכבוד מועילים?
למידה מהצלחות בטיפול באמצעות הבעה ויצירה

גיליון מיוחד בנושא:עבודה חינוכית-טיפולית עם בני נוער בסיכון ובמצוקה
זהו גיליון חג המוקדש למסלול לטיפול וקידום נוער במכללת בית ברל ובו מאמרים ומחקרים בנושאים:

הכשרה והתמקצעות: המסלול לטיפול וקידום נוער; הפרופסיונל האקדמי ואתיקה מקצועית.
תכניות התערבות: הכשרת מורים לעבודה עם תלמידים בסיכון; בני נוער נושרים מספרים על בית ספר "מפנה".
סמים ואלימות: בני נוער העוסקים בסחר בסמים בקהילה; למידה חברתית בזיקה לאלימות בקרב נוער בדווי
אינטרנט ונוער בסיכון: האינטרנט כמשאב לעבודה עם נוער בסיכון; "פרו-אנה": נערות עלומות באינטרנט

עורכת-אורחת: נורית לוי

גיליון מיוחד בנושא: צעירים במסגרות חוץ-ביתיות: לקראת היציאה והשנים שאחרי.
מאמרים ומחקרים: מיומנויות וצרכים של מתבגרים לקראת סיום השהות בהשמה חוץ-ביתית; התכנית: גשר לבוגרים חסרי עורף משפחתי; מענה לצעירים יוצאי השמה חוץ-ביתית; תמונת מצב של בוגרי פנימיות חינוכיות; תפקוד צעירים מסיימי שהות באומנה: תמונת מצב מארצות הברית; מסגרות תמיכה לעוזבי מסגרות חוץ-ביתיות: מסרים מאנגליה ומנורווגיה; עמדה ומדיניות

עורכים-אורחים: ד"ר ענת זעירא ופרופ' רמי בנבנישתי

מאמרים ומחקרים בנושאים: יחסי מורה–תלמיד מנקודת מבט של חאוריית ההתקשרות; דפוסי התקשרות של מנהיגים חברתיים; הבניית זהות אצל צעירים יהודים וערבים; יעילות של עזרה ראשונה נפשית בטלפון; שילוב ילד חולה במערכת החינוך; וילדות בצל התעללות והורות כושלת

מאמרים ומחקרים בנושא: התנהגויות סיכון ממכרות בקרב ילדים ובני נוער: סקירה על שימוש בסמים בישראל; השימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב מתבגרים ערביים; גורמים אישיים ומשפחתיים ועמדות מתבגרים מהגרים וילידי הארץ; תרומת המשפחה להתנסות ילדיה בחומרים פסיכו-אקטיביים, בהימורים ובהתנהגויות סיכון; השפעת ההתמכרות של הורים על ילדיהם; התנהגות הימורים בקרב בני נוער; התמכרות לאינטרנט; טיפול ברכיבה בנוער בסיכון; טיפול יצירתי בנוער מתבגר נפגע סמים.

עורך-אורח: פרופ' מאיר טייכמן

מאמרים ומחקרים בנושאים: התמודדות עם עבריינות בקיבוצים; פרידת תושבים מגוש קטיף; אתיקה מקצועית וההתנהגות מינית; מְרפאות ערביות והעצמת הפונות לטיפול; הבדלי מגדר במאפייני פשיעה והתמכרות; הכישורים המקצועיים של עובדים חינוכיים-סוציאליים ותגובות.

מאמרים ומחקרים בנושאים: שיח בסדנאות יהודים וערבים; טראומה וגבולות שבין הפרטי, המשפחתי והלאומי; אבחון של לקויי למידה; שתל קוכלארי וזהות מתבגרים חירשים; מורה בכיתה הטרוגנית; אוריינטציה של יועצים חינוכיים; יחסי אובייקט ודפוסי התקשרות אצל מכורים; דיאטה בקרב נערות.

מאמרים ומחקרים העוסקים באלימות במערכת החינוך: ממצאים מסקר אלימות ארצי; בית הספר כזירת אלימות; הצקה בגיל הרך; אלימות צוות כלפי תלמידים; תיאור תכנית - התמודדות לא אלימה; התמודדות עם אלימות במערכת החינוך.

עורכים-אורחים: פרופ' רמי בנבנישתי, ד"ר מונא חורי-סבארי ופרופ' רון אבי אסטור

מאמרים ומחקרים בנושאים אלו: "רק על עצמי לספר ידעתי": מיומנה של חוקרת סכסוכים בחדר המוגן; הפרטיות כמנגנון חברתי לשמירה על חוסר עקיבות בין זהויות; גלישה אל מעמקי קהילת פרו-אנה באינטרנט: ניתוח תוכן של בלוגים; גוף תהודה: מודעותם של מטפלים במוזיקה לגופם במהלך השעה הטיפולית ובעת הנגינה; משאבים פסיכולוגיים והאשמת הקרבן בתקיפה מינית

מאמרים ומחקרים בנושאים: הפרטת מעונות לאדם המפגר; יזמות בקרב בני נוער בסיכון; לימודים ודימוי עצמי של אסירים; ילדים החשופים לאלימות בין ההורים; הגירה והסתגלות של משפחות; השכלה בקרב נשים דרוזיות

גיליון מיוחד בנושא: מערכת ההתקשרות (Attachment Theory) – דפוסיה ותרומתה בנושאים: הטיפול המוסדי בבני נוער במצוקה; נשים במעבר לאימהוּת; אימהות לילדים עם מום לב מולד; הפרט במסגרות צוותיות; מנהיגוּת

עורכים-אורחים: פרופ' מריו מיקולינסר וד"ר אטי ברנט

מאמרים ומחקרים בנושאים: התמוודות מורים עם תלמידים עם צרכים מיוחדים;זכרונות מבית הספר; התאבדות מתבגרים; שיח חונכים עם חניכים עם צרכים מיוחדים; דיווח התקשורת על כת השטן והרוק הכבד

מאמרים ומחקרים בנושאים:שילוב פעוטות עם צרכים מיוחדים בקהילה; בעיות נפשיות בקרב קהילת העברים; דרות רחוב; יועץ חינוכי מאמן; למידה לא פורמלית

מאמרים ומחקרים בנושאים: צפייה באלימות בטלוויזיה; עובדי קידום נוער; גמגום וציורי דמות עצמית; בית ספר ביאליק; זהות בני נוער יוצאי אתיופיה

מאמרים ומחקרים: אלימות במערכת החינוך; אלימות נוער בדיסקוטקים; טיפול בגברים אלימים; חינוך לא פורמלי; חזון השירות לנוער וצעירים

מאמרים ומחקרים: אלימות בבית ספר, למידת מבוגרים, התערבות באמצעות ספורט, פרידה מפנימייה, אומנה, אלימות בין-זוגית בחברה הבדואית; תיאורי תכניות: פנימייה אנתרופוסופית, התמכרות להרואין

מאמרים ומחקרים: פדגוגיה לא פורמלית,עבודה סוציאלית בחברה הבדואית, התאבדות צעירים, סדנה לעובדי חסות הנוער, חיזור אלים, העובד החינוכי סוציאלי; תיאורי תכניות: שירותים חברתיים כארגונים לומדים וגישור בין תרבותי בקרב נוער יוצא אתיופיה.

מאמרים ומחקרים בנושאים: עבריינות נוער יוצא אתיוםיה, נוער עולה מחבר העמים בקיבוץ, השפעת אמנויות לחימה, מסעות הישרדות ואלימות בקרב נוער בסיכון, צלילה ככלי טיפול, ילדים עניים, קואופרטיבים ומדיניות רווחה; תיאורי תכניות: עברייני מין וגישור בין-תרבותי

מאמרים ומחקרים בנושאים: מחנך בפנימייה, וידיאו קליפים ואלימות בני נוער, גילוי עריות, תרומת אמהות לאוריינות ילדיהן, קהילה טיפולית.; תיאורי תכניות לנוער בסיכון: קארטיג, שליח קטנוע, יזמות תעשייתית, טיפול באמצעות בעלי חיים, תכניות העצמה

מאמרים ומחקרים בנושאים: פסיכולוגיה של בידור, חינוך מבוגרים, עובדים ועבודה חינוכית סוציאלית; עברייני מין מתבגרים, משפחות רב בעייתיות, הזדהות השלכתית, אמנויות לחימה ומניעת אלימות; תיאורי תכניות לנוער בסיכון: משלחות לגרמניה, גבולות החוק, תאטרון, נוער עולה, הכשרה מקצועית ועבודה, מודעות עצמית

מאמרים ומחקרים: יחס היהדות וזכויות של אוכלוסיות חלשות וחריגות, סטנדרטים ופיתוח כח אדם בפנימיות; הדרכה וטיפול: תיאור מקרה ודיון, תהליך טיפולי, תהליכים מקבילים בטיפול, רשם קול בטיפול; אמהות יוצאות אתיופיה ובנותיהן, כיתות מקדמות, נהיגת צעירים, נוער נעל"ה בפנימיות; תיאורי תכניות: טיפול באמנויות, קייטנת מים, צעירים יוצאי אתיופיה, ספורט ומניעת שימוש בסמים.

מאמרים ומחקרים בנושאים: לקות למידה ועבריינות, התנדבות, עובד חינוכי טיפולי, מיקוד שליטה ודימוי עצמיבקרב מכוקים לסמים, תיאורי תכניות: מדריכים בפנימייה, מניעת אלימות, קורסים לנהיגה, צילום, כושר וארכיאולוגיה לנוער וצעירים בסיכון

מאמרים ומחקרים בנושאים: מטפלות במעונות למפגרים, יחס היהדות לאדם ומפגר, עיצוב התנהגות של מפגרים, עבריינות וסטייה, התבגרות בצל עקירה, הכשרה מקצועית של נשים מוגבלות; תיאורי תכניות: איכות סביבה במגזר הערבי; קורסים לנוער וצעירים בסיכון; נע"ן (נוער עונה לנוער)

מאמרים ומחקרים בנושאים: חינוך לדמוקרטיה, האדם המפגר ומשפחתו, חונכות חרשות, נשות מכורים, נוער מנותק בחינוך הבלתי פורמלי, תאור תכניות: צוות הוראה במפתן, הכנה לצה"ל לעולים, תאטרון קהילתי וקורס קוסמות לנוער בסיכון ובמצוקה.

מאמרים ומחקרים בנושאים: חינוך לאי אלימות, מושבים במצוקה (חלק ב'),נוער בסיכון ומצוקה במגזר הערבי, נציב הילדים ובני הנוער, מיון והשמת ילדים ומתבגרים בפנימייה, תכניות בתחום: הכשרה מקצועית ותעסוקה לנוער בסיכון, עבריינות.

נושא הגיליון: התמכרויות לאלכוהול בנושאים: קו-דפנדנס, אוכלוסיות בסיכון גבוה, אלכוהול ו"גיל הזהב", אלכוהוליזם ועבודה, אלכוהוליזם נשי, אלכוהול עוברי, גמילה, פרופיל אלכוהוליסט, תיאורי פרויקטים

מאמרים ומחקרים בנושאים: משנתו של קורצ'אק, מושבים במצוקה, הורות, עברינות נוער יוצא ארצות איסלאם ותיאורי פרויקטים

מאמרים ומחקרים: קליטת עולים,פנימייה כארגון, יאנוש קורצ'אק, קרל פרנקנשטיין, פנימיות כארגון, יאנוש קורצ'אק, עבריינות נוער, משמעות בחיים, דיסלקסיה ופרויקטים מן השדה