מפגש י"ט(33), יוני 2011: נוער לסבי, הומוסקסואלי, טרנסג'נדרי וביסקסואלי (להט"ב): התבגרות, זהות וסיכון בתוך חברה הטרוסקסואלית.

מבוא - דבר עורך הגיליון - גידי רובינשטיין

במוצאי שבת, 1 באוגוסט 2009, בשעה 22:40, התפרץ אדם חמוש, לבוש בגדי הסוואה שחורים ועטוי מסכה, לבית אגודת הלהט"ב בתל אביב, בעת מפגש ה"בר-נוער", והחל לירות בנוכחים. כתוצאה מהירי נהרגו מדריך בן 26 ונערה בת 16 שהתארחה במקום. עשרה בני אדם נפצעו, חלקם קשה, ושניים מתוכם, בני 15 ו-19, נפגעו בגבם ונותרו נכים.‏ העובדה שהרצח לא נעשה באופן ספונטני ואירע במרכז רשמי של קהילת הלסביות, הומוסקסואלים, טראנסג'נדרים וביסקסואלים (להט"ב), עוררה את חשדם של רבים כי מדובר בפשע שנאה, שהמניע לו הוא הומופוביה.

ההורים כבסיס בטוח למתבגר בתהליך ה"יציאה מהארון" בראי תאוריית ההתקשרות - אלינער פרדס, שירלי קובלסקי ואילה כץ

מרבית המחקר על נוער להט"בי (לסביות, הומוסקסואלים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים) התמקד עד כה בתהליכים שעוברים המתבגרים בתהליך גילוי הנטייה המינית, בגורמי פגיעות וסיכון לדיכאון ובקשיי הסתגלות אחרים, ועסק פחות בהשפעת התהליך על ההורים ועל היחסים במשפחה. סקירת הספרות המוצגת במאמר הנוכחי מצביעה על חשיבות התמיכה ההורית במיתון ההשלכות השליליות של חשיפת נוער להט"בי לתיוג שלילי, דיכוי או אפליה, ועל התפקיד של ביטחון בהתקשרות -- אישיותי (dispositional) ונסיבתי (contextual) -- כמקור חוסן, הן למתבגרים והן להורים.

קשרים חברתיים, בריאות נפשית וגיבוש הנטייה המינית בקרב בני נוער וצעירים לסביות, הומואים וביסקסואלים – גיא שילה וריקי סויה

המאמר מציג ממצאי מחקר שנערך בקרב 461 בני נוער וצעירים (16--23) הומואים, לסביות וביסקסואלים, ובו נבדקה מידת הניבוי של הקשרים החברתיים שיצרו על בריאותם הנפשית ועל גיבוש נטייתם המינית -- קבלתה וחשיפתה לאחרים. מן הממצאים עולה כי המנבאים העיקריים למדדי בריאות הנפש וגיבוש הנטייה המינית הם קשרים חברתיים בקבוצה לנוער להט"בי ומידת שביעות הרצון מקשרים אלה. בשונה מהמצופה, הממצאים מצביעים על כך שקשרים חברתיים באינטרנט נמצאים בקשר שלילי עם בריאות הנפש של המשתתפים במחקר ועם גיבוש נטייתם המינית.

מרכיבי רווחה סובייקטיבית בקרב נוער ובוגרים צעירים הומו-לסבים: מחקר עם קבוצת השוואה הטרוסקסואלית – גבע שנקמן ודב שמוטקין

מחקר זה בחן מרכיבי רווחה נפשית סובייקטיבית בקרב נוער ובוגרים צעירים הומו-לסבים, מול קבוצת השוואה הטרוסקסואלית. השווינו 219 הומוסקסואלים ולסביות (136 הומוסקסואלים ו-83 לסביות) עם 219 הטרוסקסואלים שהותאמו אינדיווידואלית לכל אחד מהמשתתפים ההומו-לסבים. בהתאם להשערתנו, נמצא כי הקבוצה ההומו-לסבית לא נבדלה מהקבוצה ההטרוסקסואלית במרכיב הקוגניטיבי של הרווחה הסובייקטיבית, שהוא שביעות הרצון הכללית מהחיים, אך נבדלה ממנה במרכיב הרגשי של הרווחה הסובייקטיבית -- כך שרגש שלילי וגם רגש חיובי נמצאו גבוהים יותר בקרב המשתתפים ההומו-לסבים יחסית לקבוצת ההשוואה.

הפרעות אכילה בקרב נערים הומוסקסואלים – אורי שפר

הפרעות באכילה (eating disturbances) הן דפוסי התנהגות, תפיסות, גישות, מחשבות ורגשות הקשורים לדימוי גוף, למזון ולהרגלי אכילה לקויים. הן קיימות בכל השכבות הסוציו-אקונומיות, המעמדות החברתיים והקבוצות האתניות. שכיחותן באוכלוסייה גדלה במהלך העשורים האחרונים, ויש הרואים בשכיחות זו ממדי מגפה, בעיקר בעולם המערבי. ממצאי מחקרים מהעשורים האחרונים של המאה העשרים ואילך מצביעים אף על עלייה בשכיחותן של הפרעות באכילה בקרב בני נוער בכלל ובקרב בני נוער הומוסקסואלים בפרט.

בעקבות הזמן הוורוד: השוואה בין-דורית בין צרכים של נוער להט"בי לבין צורכיהם של להט"בים בוגרים – אורן פזמוני-לוי, גיא שילה ובתיה פנחסי

שתי גישות תאורטיות מרכזיות מנחות את ההבנה על אודות החוויות, התהליכים והצרכים המאפיינים נוער להט"בי. הגישה הבין-דורית מצביעה על שינויים חברתיים-תרבותיים כמשפיעים על מצבם של אנשים הגדלים בדורות שונים. על פי גישה זו, בני נוער להט"בים כיום אינם שונים במידה רבה מחבריהם ההטרוסקסואלים, הודות לשינויים החברתיים והתרבותיים שמיצבו לאורך השנים את הנטייה המינית ההומוסקסואלית כמוכרת ומקובלת חברתית.

מתלבטים עם בחירה: דילמות ודרכי התמודדות של בני נוער הומוסקסואלים בציבור הציוני-דתי בישראל – זאב שביידל

המאמר עוסק בהתמודדויות של בני נוער הומוסקסואלים ישראלים השייכים לציבור הציוני-דתי בישראל -- אוכלוסייה שעד כה לא הוקדשה לצרכיה הייחודיים תשומת לב מחקרית. המאמר סוקר את הרקע התאורטי הכללי בנושאי הומוסקסואליות ודת, כמו גם את השינויים בחברה הציונית-דתית בישראל שאפשרו את העלייה של סוגיית בני נוער הומוסקסואלים דתייםלסדר היום.

ניתוח תהליך הגיבוש של זהות מינית לסבית דרך סיפוריהן של חמש נשים – חן מייק

תהליך גיבוש הזהות המינית נחקר רבות לאורך השנים וקיבל מגוון המשגות תאורטיות. תאוריות מוקדמות טוענות לתהליך המורכב משלבים התפתחותיים, שסופם בזהות מינית הומוסקסואלית אינטגרטיבית. בהמשך הופיעו תאוריות הטוענות לנרטיבים מרכזיים שאינם מתחוללים בסדר קבוע. המחקר הנוכחי מתחקה אחר גיבוש של זהות מינית לסבית בקרב חמש נשים בוגרות, וזאת באמצעות שיטת מחקר איכותנית נרטיבית.

שלב תוכן