מפגש י"ט(33), יוני 2011: נוער לסבי, הומוסקסואלי, טרנסג'נדרי וביסקסואלי (להט"ב): התבגרות, זהות וסיכון בתוך חברה הטרוסקסואלית.

הומופוביה מופנמת מנקודת מבט פסיכודינמית: מקרה פרטי של הזדהות עם התוקפן - גידי רובינשטיין

משיכתם המינית והרומנטית של נערים וגברים הומוסקסואלים לעמיתיהם ההטרוסקסואלים היא תופעה נפוצה, במיוחד בגיל ההתבגרות, שבו קבוצת השווים (peer group) מורכבת ברובה המכריע מנערים הטרוסקסואלים, וחשיבותה רבה כחלק ממרד הנעורים המאפיין שלב התפתחותי זה. גברים הטרוסקסואלים ממשיכים להוות מושא תשוקה עבור הומוסקסואלים גם בהמשך ההתפתחות, ובמקביל מחקרים מצביעים בעקיבות על עמדותיהם השליליות כלפי הומוסקסואלים.

מדיניות משרד החינוך בנושא הלהט"בי: בין "קלפים פתוחים" לבין חוזר מנכ"ל כנגד ההומופוביה - נטע ידיד, יעל רימון ושוש צימרמן

מאמר זה מציג את מדיניות משרד החינוך בנושא הנוער הלהט"בי מתחילת שנות השבעים של המאה העשרים. מדיניות זו עברה שינויים במהלך השנים, מאז הקמתה של היחידה לחינוך מיני במשרד החינוך, שינויים שאולי משקפים תפנית בעמדות בנושא זה בקרב הציבור בישראל ובקרב קובעי המדיניות. חלקו הראשון של המאמר יתמקד בסקירה היסטורית, שתבחן את ההתפתחות שעבר החינוך המיני בארץ, עד להכללת נושאים, כגון זהות מינית וסובלנות לזהות המינית הלהט"בית, בעבודה החינוכית בבית הספר ובתכנית הלימודים.

שלב תוכן