מפגש 8-9 (ספטמבר 1996)

תוכן עניינים - גיליון 8-9 (1996)


עיונים
  • יחס המקורות היהודיים והקהילה היהודית לאוכלוסיות חריגות וחלשות – דרור גרינבלום
  • בזכות ולא בחסד: הזכויות של קבוצות חלשות בחברה צודקת – סיגל רדי-בן-פורת
  • סטנדרטים לפנימיות לקראת שנות האלפיים – אהרן לנגרמן
  • פיתוח כוח אדם בפנימיות ילדים בסיכון – נעמי בר
שלב תוכן