אודות הביטאון "אפשר" והמערכת

  
 "אפשר לעובד החינוכי-סוציאלי" – ביטאון המהווה במה לעובדים החינוכיים-סוציאליים בנושאים מרכזיים עמם הם מתמודדים בעבודתם היום יומית. מטרת הביטאון היא לפרסם פעולות ותכניות שמתבצעות במסגרות חוץ-ביתיות ובקהילה בקרב ילדים ובני נוער בסיכון, להפיץ את הידע המצטבר בשדה, להציג מידע על אודות ארגונים שונים ולחברם לפעילויות משותפות. 

רקע 

עמותת "אפשר" לקחה על עצמה אתגר רציני ביצירת ביטאון מקצועי בעל אוריינטציה יישומית, המהווה במה לעובד החינוכי-סוציאלי שזהותו המקצועית עדיין נמצאת בהתהוות. זהו ביטאון חי ודינאמי השם דגש על פרסום עבודת השטח – חכמת השדה, והוא מהווה במה לאנשי המקצוע כדי לשתף עמיתים בידע הרב הנצבר על ידם ולהפכו מידע סמוי לגלוי. נושאי הגיליונות נבחרים על ידי חברי המערכת מתוך היכרותם מקרוב את הצרכים העולים מהשדה, וכל גיליון עוסק בנושא ייחודי המשלב חלק תיאורטי קצר ובעיקרו מביא את עבודת השדה, חדשות ועדכונים וזרקור על ארגונים ותכניות ייחודיות. מדובר בעיקר בתיאורים קצרים וממוקדים, לא מאמרים אקדמיים, אלא פרוט של עשייה בגיבוי מבט תיאורטי.
 
לצורך כך הוקמה  מערכת המייצגת כיום את הגופים והארגונים המרכזיים הן מהמגזר הציבורי והן מהעמותות השונות העוסקים ומטפלים בילדים ונוער במצבי סיכון במסגרות חוץ ביתיות ובקהילה. מדובר במערכת פעילה ומעורבת, התורמת מהידע שלה ומביאה בפנינו את קולו של השטח. כך אנו מחוברים לצרכים האמיתיים של העובדים, לומדים על הנושאים המעסיקים ומעניינים אותם, הסוגיות עמן הם מתמודדים בעבודתם השוטפת, וכן על אופי הביטאון, תכניו, המידע הרלוונטי אותו כדאי לפרסם ואף עיצובו – כל זאת כדי ליצור ביטאון יישומי שיעשיר את העולם המקצועי והכלים העומדים לרשותם. 

חברי המערכת 

 • מרים גילת, עורכת ראשית, עמותת אפשר
 • ד"ר חזי אהרוני, עמותת אפשר
 • יורם ביטון, היחידה לקידום נוער, משרד החינוך
 • רותי גינוסר,  מטפלת באומנויות, עובדת סוצאילית ועמותת אפשר
 • פרופ' עמנואל גרופר, המרכז האקדמי אונו
 • אורנה טאוס, המפעל להכשרת ילדי ישראל וביה"ס המרכזי להכשרת עובדי רווחה
 • ד"ר איתן ישראלי, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית ועמותת אפשר
 • אלי כהן, כפר הנוער כנות
 • איילת כוכבי-סמסליק, רשות חסות הנוער, משרד הרווחה
 • רועי מצר, עמותת אותות
 • רלי קצב, עמותת עלם
 • אפרת  קצור, המפעל להכשרת ילדי ישראל

 כתובת המערכת: מרים גילת  mgilat@efshar.org.il