"אין להשאיר נפש ללא פיקוח": תפיסות בניהול בתי ספר אולטרה-דתיים – מירה קרניאלי

 להשתייכות תרבותית, מוצא אתני ושיוך דתי של מנהלי בתי ספר עשויה להיות השפעה על דפוסי הניהול, אולם נושא זה לא נחקר דיו. המחקר האיכותני הנוכחי משווה בין שתי מנהלות בתי ספר אולטרה-אורתודוקסיים ומתבסס על סדרת ראיונות עומק עם המנהלות -- האחת, יהודייה חרדית והשנייה, נוצרייה קתולית פרנציסקנית.

במגזרים האולטרה-אורתודוקסיים, בתי הספר סגורים ומנותקים מהסביבה החברתית הכללית ונבדלים בתרבותם ובמטרות החינוכיות. המנהלים והמורים כפופים למערכת היררכית נוקשה. המחקר מלמד על כוחן של הדת והאמונה כמכוונות את המנהלות בהתנהלותן ומסייעות להן בה.
מילות מפתח: חינוך, מנהלות בתי ספר, בית ספר אולטרה-אורתודוקסי, מגדר