אלימות של בני נוער בדיסקוטקים ובהופעות רוק - רויטל סלע-שיוביץ

מחקר זה בדק את מידת מעורבותם של בני הנוער באלימות בעת בילוי בדיסקוטקים ובהופעות רוק. במסגרת זו נבדקה השפעת המשתנים קבוצת השכלה (תלמידים מבתי ספר עיוניים, תלמידים מבתי ספר מקצועיים ובני נוער מחבורות רחוב), מין ושתיית אלכוהול על מעורבות בסוגי אלימות שונים – אלימות פיזית, אלימות מילולית ואלימות כלפי רכוש. הנתונים נאספו באמצעות שיטת הדיווח העצמי (שאלון שהועבר ל-921 בני נוער בני 15–18 שנים).

הממצאים מראים כי האלימות שכיחה יותר בדיסקוטקים מאשר בהופעות רוק. מידת מעורבותן של חבורות הרחוב באלימות הינה הגבוהה ביותר, וזו של התלמידים העיוניים הינה הנמוכה ביותר. קיים קשר מובהק סטטיסטית בין שתיית אלכוהול לבין מעורבות באלימות. מידת המעורבות באלימות פיזית של בני נוער השותים אלכוהול לעיתים קרובות גדולה פי שלושה בהשוואה לאלה שאינם שותים אלכוהול. הממצאים מלמדים כי אף על פי ששתי הזירות – הדיסקוטקים והופעות הרוק – פועלות בהקשר של מוזיקת רוק, הן שונות מבחינת סוג הקהל הנוהג לבלות בהן, מבחינת הדפוסים של שתיית האלכוהול ומבחינת היקף המעורבות באלימות.