אפשר 11 (ספטמבר 2002): הקשר בין החניך בפנימייה למשפחתו

תאריך: 
01/09/2002
תקציר: 
בגיליון מאמרים העוסקים בטיפוח הקשרים בין החניך ומשפחתו, אנשי הצוות וההורים. במאמרים דוגמאות לפרויקטים מרשות חסות הנוער ("פרויקט שורשים") שיושמו הלכה למעשה, כולל אלה מ"ממעון אחווה" שבמגזר הערבי, "מוסד אהבה" ו"בית הנער" שבעין ורד. תרצה מיכאלסון מתארת מקרה מיוחד על הקשרים הריגושיים בין שלושה דורות של סבתא, אם ובתה ועל מערכת היחסים בניהם לבין צוות הפנימייה כפי שמשתקפים בהתנהגותם. אברהם בראשי מתאר את הגישה החינוכית והעקרונות שבמודל המשפחתי שיזם המפעל. ד"ר רחל לב-ויזל מסכמת מחקר פעולה הדן בחיזוק תחושת היכולת בקרב נערים בסיכון בבאר-שבע דרך יצירת חוויות והתנסויות שהגיעו לשיאן במחנה ההישרדות. יהושע איילון במדורו "הצעות שאפשר לנסות" מדגיש ומדגים את חשיבות כתיבת מכתבים הביתה על ידי החניכים כדי לחזק ולשמר את הקשר עם ההורים.

תוכן העניינים:

  • טיפוח הקשרים בין החניך ומשפחתו לבין צוות הפנימייה – יואב אפלבוים
  • פרויקט משפחות במעון בית הנער עין ורד – רונן צפריר, שרון שטיין ואורית מויאל
  • קשר בין אמהות לבנותיהן המתבגרות בפנימייה – תיאור מקרה – תרצה מיכאלסון
  • מעורבות הורים בתהליך החינוכי במפעל להכשרת ילדי ישראל – אברהם בראשי
  • הצעות שאפשר לנסות: מכתב הביתה – יהושע איילון
  • החינוך הפנימייתי לאן? – חזי יוסף
  • כותרים ותקשורת: איתור וטיפוח תורמים (2002) – קארן גילקריסט
  • מעורבות משפחות בטיפול במעונות חסות הנוער במגזר הערבי – הפרויקט במעון אחווה
  • מחקר פעולה: חיזוק תחושת יכולת בקרב נערים בסיכון – ד"ר רחל לב-ויזל
  • טור אחרון – ד"ר אבי רמות