אפשר 14 (אפריל 2005): קליטה והסתגלות של נוער עולה

תאריך: 
31/03/2005
תקציר: 

סמוך להוצאת הגיליון פרסם משרד הקליטה ומשטרת ישראל נתונים הממחישים את קשיי הקליטה וההסתגלות של נוער עולה ונתונים קשים מאוד על מעורבותם של נערים עולים בעבֵרות סמים ורכוש.

רבות מן התלאות הפוקדות את בני הנוער העולים ומשפחותיהם הינן תוצאה של שינוי פתאומי ממצב מוכר למצב חדש. העלייה (ההגירה) היא שינוי בסביבה החברתית והתרבותית, וככזו היא כרוכה בתחושות אובדן שעל בני הנוער והמשפחות להתמודד איתן. עם זאת, לחברה הקולטת יש השפעה רבה על עוצמת הקשיים ועל דרכי ההתמודדות של בני הנוער העולים. לבית הספר, לפנימייה ולקהילה יש יכולת השפעה על כוחות התמיכה בסביבתו של הנער ועל תעצומות הנפש שיעמדו לרשותו ברגעי משבר וקושי.
 
גיליון זה מביא לפני המחנכים והעובדים בפנימייה ובקהילה מאמרים המאירים מזוויות שונות את תהליך הקליטה וההסתגלות של בני נוער עולים. תמצאו בו עיסוק רב בנוער העולה מאתיופיה וממדינות חבר העמים, שכן עולים אלה הינם עיקר הנוער העולה בישראל של 2005.

תוכן עניינים:

 • תהליכים פסיכולוגיים אצל נוער עולה ביציאה לחינוך פנימייתי – ד"ר יעקב יבלול
 • דבר העורך – ד"ר חזי יוסף
 • נוער עולה לדרך חדשה – סנ"צ סוזי בן-ברוך
 • היישוג כמתודה טיפולית בעבודה עם נוער עולה בשירות לנוער וצעירים – שבי אהרון
 • הספורט כגורם מסייע בקליטת עלייה – נחום כץ
 • הצעות שאפשר לנסות – יהושע איילון
 • קוראים שואלים מומחים משיבים
 • הסתגלות או הישרדות – קליטת נוער עולה מאתיופיה – ד"ר חזי יוסף
 • מרכז קשב ומידע לנוער יוצא אתיופיה – נגה וונדמנך
 • סלט של מאכלים: שינויים בהרגלי האכילה של בני נוער עולים מאתיופיה
 • כותרים ותקשורת
 • אלכוהול והימורים בגיל ההתבגרות – ליאורה שחר
 • טור אחרון – שמואל דגן


אפשר 14 - לצפייה בגיליון המלא