אפשר 23 (דצמבר 2012) – הכנה לעולם העבודה ושילוב בתעסוקה של בני נוער וצעירים

תאריך: 
10/04/2013
תקציר: 

 

דבר העורכת - מרים גילת 
 
"מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?" כמעט אין ילד או ילדה שלא נשאלו בילדותם שאלה זו על ידי מבוגר משמעותי בסביבתם המשפחתית או זו החינוכית. לילדים אולי קל לענות על שאלה זו, אך עם ההתבגרות והכניסה לעולם המבוגרים התשובה נעשית מורכבת וטומנת בתוכה עולם שלם של מניעים, חלומות, שאיפות, ערכים, ציפיות אישיות וסביבתיות, כמו גם גורמים מעכבים וחסמים, התלויים במשיב ובנסיבות חייו. מאפיינים אישיים ואישיותיים, רקע תרבותי, משפחתי וחברתי, מצב סוציו-אקונומי, כישורים וכישרונות, תנאי חיים והזדמנויות, תמורות חברתיות ושינויים כלכליים ועוד כהנה וכהנה הם רק חלק מהמרכיבים הגורמים ליחיד לבחור בעיסוק, מקצוע וקריירה מסוימים או להימנע מבחירה כזו ומהשתלבות במעגל העבודה. סוגיות אלו הרות גורל לעתידן ולהשתלבותן בחברה של אוכלוסיות מוחלשות, ובתוכן האוכלוסיות שבהן אנו עוסקים – בני נוער בסיכון וצעירים מודרים וחסרי עורף משפחתי.
 
בספרות המקצועית מצוי חומר רב ומרתק, ובו סקירות היסטוריות, תרבותיות ודתיות של עולם העבודה. סקירות אלו כוללות את השינויים שחלו עם השנים בתפיסות, בפרשנויות, בתנאי העבודה ובחקיקה, ותאוריות המנתחות גישות שונות לבחירת מקצוע ומבחינות ביניהן. כמו כן הן מעלות את ההבדלים בין נשים לגברים, את ההשפעות הגלובליות ואת יחסי הגומלין הקיימים בין עבודה (או היעדרה) להשכלה, לפנאי ולמעמד כלכלי וחברתי. רבות נכתב גם על משמעות העבודה והיותה ציר מרכזי וחשוב בחייו של אדם בחברה המערבית. מעבר לשעות הרבות שהפרט משקיע במקום העבודה (כ-2000 שעות בממוצע בחודש לגבר ישראלי), היא עונה על צרכים רבים, כמו: תגמול ופרנסה, מעמד חברתי, מימוש עצמי, זהות מקצועית, סיפוק, עניין והערכה. לכן ישנה חשיבות רבה להשקעה של הפרט והחברה בשלב המקדים של ההכנה לעולם העבודה, הבחירה, ההשכלה וההכשרה המקצועית וחיפוש העבודה.
 
בשל חשיבות הנושא, ובמיוחד עבור האוכלוסיות שבהן אנו דנים, מערכת הביטאון החליטה להקדיש גיליון זה לנושא התעסוקה. היה זה טבעי כי עמותת "אפשר" תחבור לתבת-ג'וינט ישראל להפקה משותפת של הגיליון; זאת בשל היותה של תבת אחד הארגונים המרכזיים המפתחים תכניות הכוונה והשמה בתעסוקה בקרב אוכלוסיות מוחלשות, במטרה להגדיל את שיעור השתתפותן בעבודה, לשנות את עמדותיהן ביחס לעבודה, לאפשר ניידות חברתית ולהבטיח להן יציבות תעסוקתית. המדור"זרקור על" מפרט את פעילותה של תבת בכלל ובקרב צעירים בפרט.
נציגי תבת חברו למערכת הפעילה, ויחד עמם התגבשה התפיסה של התכנים, הסוגיות והרעיונות שיש לחדדם בגיליון זה. אלו פורסמו כ"קול קורא", ואני שמחה לציין שמרביתם מצאו ביטוי בחומר שהתקבל במערכת, וכתוצאה מכך מוגש לכם גיליון מורחב מהרגיל, עשיר בידע, תאוריה ומחקר, לצד תיאור והדגמה של תכניות מגוונות המיועדות לבני נוער וצעירים. 
בשלבים שונים של קריאת המאמרים ועריכתם ובשיח שהתנהל עם הכותבים וחברי המערכת בלטו כמה היבטים מרכזיים, המייצגים בעיניי התמקצעות הן בעשייה והן בתיעוד ובכתיבה, ומצאתי לנכון לשתפכם בהם:
 • מחקר והערכה – מאמרים רבים מתארים תכניות, ותיקות וחדשות גם יחד. תכניות אלו מבוססות על מחקרים שנערכו בארץ ובעולם, ובמערך תפעולן נכללו סקרים וכלי מדידה והערכה; זאת במטרה להסיק מסקנות ולהתאים את המשך הפעילות והרחבתה לממצאים ולתובנות המבוססים על הנעשה בשטח. ידע זה ניתן להטמעה ולהמשך למידה והפעלה במקומות אחרים ביתר קלות.
 • ביסוס תאורטי והמשגה – היבט בולט נוסף שעלה במאמרים הוא התבססות של בניית התכניות על תאוריות, הן מעולם התוכן הקשור לעבודה ותעסוקה והן תאוריות על אישיות ושלבי התפתחות של מתבגרים וצעירים. אלו הניבו שימוש בעולם מושגים דומה, אך עם התאמות והדגשים שונים ומגוונים.
 • למידה הדדית – ההדגשים בתכניות המיועדות לצעירים שונים מאלו שבתכניות המכוונות לבני נוער – הראשונות שמות דגש על עבודה, השכלה, רכישת מקצוע והשמה, ואילו האחרונות מדגישות את ההיבט החינוכי-לימודי הקשור בתעסוקה ואת ההעצמה וההתפתחות האישית. עם זאת, בלט הצורך של אנשי המקצוע העוסקים בבני נוער להטמיע בעבודתם את הגישה הממוקדת והמשימתית של העוסקים באוכלוסיית הצעירים.
 • חכמת השדה – המאמרים כולם עוסקים בתעסוקת בני נוער וצעירים – מטרה ברורה מאוד שאליה רוצים להגיע, אך כמספר התכניות המוצגות בגיליון זה כך גם מגוון הכלים וההדגשים היצירתיים שאנשי המקצוע מביאים בפנינו ואשר בהם בחרו כדי להגיע ליעדים שהציבו, וחלקם פותחו על ידיהם.
 • עושר וגיוון של ארגונים העוסקים בתעסוקה – זהו גיליון מורחב, ומצאנו לנכון לפרסם את כל המאמרים שהתקבלו במערכת, הן מהממסד והן מהמגזר השלישי, שכן הם מציגים מגוון רחב של ארגונים ויוזמות לקידום התעסוקה בקרב בני נוער בסיכון וצעירים מודרים. יש לברך על כך, אך עם זאת בלטה העובדה כי חלקם של יוזמי ומפעילי התכניות לא ידעו על קיומן של אחרות, ואם מדובר באנשי המקצוע, יש להניח שבני נוער וצעירים הזקוקים לשירותים אלו לא תמיד נגישים אליהם. בעידן של תקשורת אלקטרונית ורשתות חברתיות יש מקום לרכז את כל המידע באתר שיהיה פתוח הן לאנשי המקצוע העוסקים בתחום והן לאוכלוסייה שיכולה להפיק תועלת ממידע חשוב זה.
לסיום, גיליון זה, כמו שאר הגיליונות, הוא פרי שותפויות עם חברי המערכת המייצגים גופים וארגונים מרכזיים שעוסקים בילדים, בני נוער וצעירים בסיכון. אני מוקירה תודה לכל אחד ואחת מהם, וכן לאסנת אלנתן ואלי בנטטא מתבת, שחברו אלינו לצורך הפקת הגיליון. כולם הביעו דעה ותרמו מהידע שלהם ומיצירתיותם וסייעו בקריאת וסקירת המאמרים ובעריכתם. ברכותיי לאיילת כוכבי מרשות חסות הנוער במשרד הרווחה, שהצטרפה למערכת. זוהי הזדמנות להודות שוב לחברי מערכת שנפרדים מאתנו, על שותפות ועשייה מרובות שנים, שתרמו רבות לביטאון – יעל דורי, ענת נגרי, דני פישר וד"ר שלום שמאי.
קריאה מהנה ומעשירה,
מרים גילת, עורכת ראשית
 

 

 

תוכן העניינים 

דבר העורכת – מרים גילת

                                                 מעבר לעולם העבודה: תכניות לבני נוער ולצעירים בסיכון בארצות הברית –  סקירת ספרות – פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי 

 • מודלים ותכניות תעסוקה  לנוער בסיכון
הכנה של נוער לעולם התעסוקה: התפיסה של "קידום נוער" –  נטע ארקין וחיים להב
"עתיד בטוח", להקניית מסוגלות תעסוקתית לנוער בסיכון –  דורלי לבנסארט, אפרת בן חורין וד"ר חן ליפשיץ
"לב עם זרעים של פרחים": אופק תעסוקתי לבני נוער בהשמה חוץ-ביתית –  קרן רכס
עסקים חברתיים: שותפות חדשנית לניוד חברתי של נוער בסיכון חנוך ברקת
גם המסע הארוך ביותר מתחיל בצעד קטן אחד:  תרומת ההכנה לתעסוקה לבני הנעורים ענבל זידר, אורטל אדרי ואנפה שי 
 • זרקור על                                       
תבת – תנופה בתעסוקה –  מענה לבעיה –  אלי בנטאטה 
 • שוני ודמיון בין עבודה עם נוער וצעירים     
השמה מול חינוך בתכניות תעסוקה לנוער ולצעירים –  אסנת אלנתן
מפקחים מחוזיים כסוכני שינוי: הטמעת תחום  התעסוקה כמרכיב מרכזי בטיפול בצעירים ומתבגרים –  עידו ז'ולטי 
 • הכוונה והכשרה מקצועית בקרב צעירים
לא רוצה – לא יכול? הריאיון המוטיבציוני בנושא תעסוקה בתכנית "סטרייב ישראל" – נירית זקוביץ שישון
תוכנית "אפיקים": ליווי ממוקד להכשרה מקצועית והשמה איכותית – טלי יוחננוף ודינה שלום
"מרכזי צעירים" פיתוח קריירה והזדמנות לניוד חברתי-כלכלי –  חני גרוס
תעסוקה לצעירים בפריפריה: אתגרים ותקוות – ניגאר מכטיב-כהן
מקצוע והשכלה כגשר לעצמאות עבור בוגרי פנימיות חסרי עורף משפחתי –  קרן לוין פשה    
"צעירים בונים ישראל" – מסע של הצלחה בכל מעגלי החיים –  ד"ר צבי וינשטיין וד"ר עדנה בוסטין 
 • עתיד תעסוקתי בהיבט מגדרי             
התערבות יעילה לקידום עצמאות כלכלית בקרב צעירות –  סיגל אופנהיים-שחר
תוכנית תעסוקה לצעירות בעין מגדרית –  רונית אליקיים ונטלי ברוך 
 • מבט אחר                                      
ההתנדבות עובדת! התנדבות ופיתוח מיומנויות המקדמות שילוב בתעסוקה –  רונית בר וליאורה ארנון
70.3% השמה ומקומו של הפרט: מדידת הצלחה בתכניות תעסוקה –  יוסי פריאר דרור
כוכב? נולד? העסקת ילדים בפרסומות, דוגמנות, מופעים אמנותיים בתכניות מציאות (ראליטי)– שירה אברהמי