אפשר 8 (אוקטובר 2000): שיחה על תקשורת

תאריך: 
01/10/2000
תקציר: 

גיליון זה הוקדש לשימוש בתקשורת בעבודה החינוכית-סוציאלית. העמקת הידע במיומנויות תקשורת יסייעו לעובד יחנוך וטיפול להסתגל לשינויים המהירים המאפיינים תקופה זו, לפתח יכולת ביקורתית ביחס לצריכת המדיה, לעשות שימוש יעיל בתקשורת – לנתחה ולהבינה כדי שיהיה אפשר לפתח כלים ומיומנויות לניצולה הנכון של התקשורת בעבודה החינוכית-סוציאלית.

תוכן העניינים:

 • שיחה על תקשורת – דליה בר
 • דבר העורך – ד"ר חזי אהרוני
 • אור על: "הפוך על הפוך" – מרכזי מידע וייעוץ לנוער – יעל גירנברג
 • המדריך כמתווך בצפיית חניכיו בטלויזיה – ד"ר רבקה פינס
 • הקשר שבין תקשורת לקשר – יחזקאל כהן
 • הצעות שאפשר לנסות –  עמותת ידידים
 • עוד הצעות שאפשר לנסות – חזרה ליין הישן: תקשורת על הקיר – יהושע איילון
 • האינטרנט בשימוש העובדים החינוכיים-סוציאליים – ד"ר מנהל גרופר
 • תקשורת בין-אישית – הסב המחליף פנים – ד"ר איתן ישראלי
 • דיווח מישיבת הנהלת AIEJI בקופנהגן – ד"ר עמנואל גרופר
 • המחשב בשירות העובדה החינוכית-סוציאלית – בינימין גדליהו
 • מרכז מדיה בתחום הרווחה ע"ש אהרן לנגרמן ז"ל
 • טור אחרון – ד"ר איתן ישראלי