אפשר 9 (יולי 2001): התמודדות עם אלימות

תאריך: 
01/07/2001
תקציר: 

הגיליון דן בנושא שהכל עוסקים בו בשנים האחרונות – התמודדות עם בעיות האלימות בחברה. עובדים חינוכיים-סוציאליים, אולי יותר מכל קבוצה אחרת, חיים ומתמודדים עם בעיה זו יום-יום באופן האינטנסיבי ביותר. בגיליון מאמרים ורעיונות כיצד להתמודד עם בעיות משמעת ואלימות, גישות חדשות כמו זו של שפריר – אמבטיה של אהבה, הצעה לטיפול תחיקתי באלימות, והמסר הכפול שבענישה גופנית מאת ד"ר קדמן.

תוכן העניינים:

 • משמעת בבקשה –  ד"ר חזי אהרוני
 • דבר העורך –  ד"ר חזי אהרוני
 • אלימות בקרב בני נוער: הצעות לטיפול ולחקיקה – שמעון סיאני
 • אמבטיה של אהבה – אלון שפריר
 • עוד נדבך לאלימות ומקורותיה – המסר הכפול שבענישה גופנית – ד"ר יצחק קדמן
 • מניעה כשינוי תרבותי –  ד"ר שלום שמאי
 • הצעות שאפשר לנסות: ספורט – האמצעי הישן והטוב לפירוק חיובי של אנרגיה, זעם ואלימות – יהושע איילון
 • תוקפנות ואלימות ומה שביניהן – ד"ר חזי כהן
 • מעמד העובדים החינוכיים-סוציאליים: המלצות ודרכי פעולה  - עינת כהן
 • קצרים וכשלים בתקשורת הבין-אישית – ד"ר איתן ישראלי
 • כורתים ותקשורת: כן לספורט – לא לסמים: תכנית למניעת עבריינות ושימוש בסמים – עמרים קלאוס וריקי צימר
 • טור אחרון – ד"ר אבי רמות