בעקבות הזמן הוורוד: השוואה בין-דורית בין צרכים של נוער להט"בי לבין צורכיהם של להט"בים בוגרים – אורן פזמוני-לוי, גיא שילה ובתיה פנחסי

שתי גישות תאורטיות מרכזיות מנחות את ההבנה על אודות החוויות, התהליכים והצרכים המאפיינים נוער להט"בי. הגישה הבין-דורית מצביעה על שינויים חברתיים-תרבותיים כמשפיעים על מצבם של אנשים הגדלים בדורות שונים. על פי גישה זו, בני נוער להט"בים כיום אינם שונים במידה רבה מחבריהם ההטרוסקסואלים, הודות לשינויים החברתיים והתרבותיים שמיצבו לאורך השנים את הנטייה המינית ההומוסקסואלית כמוכרת ומקובלת חברתית. מאידך גיסא, הגישה ההתפתחותית טוענת כי נוער להט"בי חשוף למגוון קשיים, בעיות וצרכים מיוחדים בשל כך שההתמודדות עם נושאים הקשורים לנטייה המינית ההומוסקסואלית מתרחשת במקביל לגיל ההתבגרות, המאופיין ברמות נמוכות של עצמאות ויכולת התמודדות עם קשיים והומופוביה. במחקר הנוכחי נותחו נתונים מתוך סקר צרכים לקהילה הלהט"בית שנערך בשנת 2004 כחלק ממיזם ההקמה של המרכז הקהילתי העירוני בתל אביב. בסקר השתתפו 2,835 משתתפים שזיהו עצמם כלהט"בים. אלו חולקו לשלושה דורות, שאותרו כמשמעותיים מבחינת השינויים החקיקתיים, החברתיים והתרבותיים שחלו בישראל בנושא מיעוטים מיניים, ונותחו הצרכים שהמשתתפים דיווחו עליהם כמשמעותיים עבורם מתוך מגוון צרכים חברתיים, תמיכתיים ותרבותיים. הממצאים תומכים בגישה ההתפתחותית: משתתפים מהדור הצעיר (בני נוער ובוגרים צעירים) דיווחו על צרכים המאפיינים את גילם ואת השלב ההתפתחותי הקשור לגיבוש הנטייה המינית, שבו הם נמצאים (צרכים הקשורים ל"יציאה מהארון" ולהתמודדות של הוריהם עם נטייתם המינית ומרכיבים הקשורים לאקטיביזם קהילתי בנושא מיעוטים מיניים). הממצאים אינם תומכים בגישה הבין-דורית: ברוב הצרכים שדווחו לא נמצא בין הדורות השונים הבדלים היכולים להצביע על שינויים בצרכים הקשורים להתפתחויות החברתיות-תרבותיות שעברו על קהילת הלהט"בים בישראל. לאור הממצאים, מובאות המלצות לקובעי מדיניות ולאלו המתכננים שירותים עבור הקהילה הלהט"בית, ובמיוחד לנוער להט"בי.

מילות מפתח: בני נוער, נטייה מינית הומוסקסואלית, צרכים ומענים