העדפת הצפייה באלימות בטלוויזיה ובווידיאו-קליפים בקרב בני נוער – ד"ר רויטל סלע שיוביץ

מאמר זה מהווה חלק ממחקר מקיף שבדק את הקשר בין התנהגות אלימה בקרב בני נוער לבין מוזיקת רוק וּוידיאו-קליפים. חלקו הראשון של המחקר בדק את ההתנהגות האלימה בדיסקוטקים ובהופעות רוק. מאמר זה מציג את ממצאי החלק השני של המחקר, שבדק את נושא הווידיאו-קליפים. המאמר בוחן את הקשר בין מידת התוקפנות של הנבדק לבין העדפת הצפייה בתכנים אלימים בווידיאו-קליפים ובטלוויזיה. כמו כן נבדק הקשר בין המשתנים גיל, מין וסוג השכלה (עיונית, מקצועית ונשירה מבתי הספר – חבורות רחוב) לבין העדפת הצפייה בתכנים אלימים. הנתונים נאספו בשיטת הדיווח העצמי, באמצעות שאלון שהועבר ל-921 בני נוער בני חמש עשרה עד שמונה עשרה שנים.
 
תוצאות הניתוח הרב-משתני מראים כי המשתנים מין, סוג השכלה ורמת תוקפנות משפיעים על העדפת הצפייה באלימות באופן בולט ומובהק סטטיסטית, ואילו השפעת המשתנה גיל אינה מובהקת סטטיסטית. קיימים הבדלים מובהקים סטטיסטית בין נבדקים עם רמת תוקפנות גבוהה לבין נבדקים עם רמת תוקפנות נמוכה בהעדפת הצפייה באלימות בטלוויזיה ובווידיאו-קליפים: שיעור הנבדקים עם רמת תוקפנות גבוהה שמעדיפים לצפות באלימות גבוה פי שניים ויותר בהשוואה לנבדקים עם רמת תוקפנות נמוכה.
 
מילות מפתח: תוקפנות אישית, מגדר, סוג השכלה (עיונית ומקצועית), אלימות בווידיאו-קליפים, אלימות בטלוויזיה.