התמודדות עם תלמידים מהגרים טרנס-לאומיים הישגיים: ניסיונן של מורות ישראליות - רבקה איזיקוביץ'

 רק תשומת לב מעטה הוקדשה לעמדות של מורים כלפי קבוצות תלמידים בעלי שונות תרבותית שהם בעלי הישגים גבוהים. מחקר עומק זה מתמקד בניסיונן של מורות ישראליות, המספרות את סיפורם של שני עשורי עבודת חינוך עם תלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ומצליחים אקדמית אשר היגרו לישראל ממדינות שהשתייכו לברית המועצות. המאמר בוחן את ההשפעה הדיפרנציאלית של מקצוע הלימודים והוותק על חוויית המורות ומנתח דפוסי תקשורת בין המורות ותלמידיהן על פי משתנים אלה. כמו כן נבחנות ההשלכות על הטיפול החינוכי במצוינות אקדמית בקרב תלמידים מהגרים בהקשר הגלובלי.

מילות מפתח:עמדות מורים כלפי מצוינות בקרב תלמידים עולים, השפעת ותק ומקצוע ההוראה על עמדות מורים, אפיונים של תלמידים עולים ממדינות שהשתייכו לברית המועצות