מטה העמותה

 

בנימין גדליהו מנכ"ל העמותה 02-6728905

efshar@barak-online.net

מרים גילת רכזת ידע, פרסומים וכנסים 02-6728905

mgilat@efshar.org.il

נחום מיכאלי מנהל היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים 03-6733228 efsharrg@netvision.net.il
shanhen@netvision.net.il
מינהלה
מתי שיק רכז העמותה 02-6728905 matti@efshar.org.il
רונית שמעוני

מנהלת חשבונות

02-6728905 ronit@efshar.org.il
יוסי לוי-קמפוס חשב שכר 02-6728905

yossi@efshar.org.il

מיכל פרייליך הנהלת חשבונות 02-6728905 michal@efshar.org.il
סיגל אסקיו רכזת תשלומים 02-6728905 sigal@efshar.org.il

פקס עמותת "אפשר" - 02-6728904