מתלבטים עם בחירה: דילמות ודרכי התמודדות של בני נוער הומוסקסואלים בציבור הציוני-דתי בישראל – זאב שביידל

המאמר עוסק בהתמודדויות של בני נוער הומוסקסואלים ישראלים השייכים לציבור הציוני-דתי בישראל -- אוכלוסייה שעד כה לא הוקדשה לצרכיה הייחודיים תשומת לב מחקרית. המאמר סוקר את הרקע התאורטי הכללי בנושאי הומוסקסואליות ודת, כמו גם את השינויים בחברה הציונית-דתית בישראל שאפשרו את העלייה של סוגיית בני נוער הומוסקסואלים דתייםלסדר היום. התמודדויות ייחודיות של בני נוער אלו מתוארות על ציר התפתחות נטייה מינית על פי המודל התאורטי של אליצור, מינצר וזיו(Elizur &Mintzer, 2001; Elizur & Ziv ,2001). החלק האחרון מוקדש להתמודדות הראויה של אנשי חינוך וטיפול במערכת החינוך הדתית.

מילות מפתח: הומוסקסואליות, דתיות, בני נוער, ציונות דתית