ניתוח תהליך הגיבוש של זהות מינית לסבית דרך סיפוריהן של חמש נשים – חן מייק

תהליך גיבוש הזהות המינית נחקר רבות לאורך השנים וקיבל מגוון המשגות תאורטיות. תאוריות מוקדמות טוענות לתהליך המורכב משלבים התפתחותיים, שסופם בזהות מינית הומוסקסואלית אינטגרטיבית. בהמשך הופיעו תאוריות הטוענות לנרטיבים מרכזיים שאינם מתחוללים בסדר קבוע. המחקר הנוכחי מתחקה אחר גיבוש של זהות מינית לסבית בקרב חמש נשים בוגרות, וזאת באמצעות שיטת מחקר איכותנית נרטיבית. סיפורי החיים של הנשים נותחו, ומתוכם עלו שלושה תתי-תהליכים אשר מהווים אפשרות להבנת תהליך גיבוש הזהות: הראשון -- התאהבות בגיל צעיר המובילה לתקופה ארוכה של הימנעות מעיסוק בנושא; השני -- תהליך של חיפוש, בלבול והתנסויות הכולל מערכות יחסים עם גברים, משברים נפשיים וקונפליקטים מול הסביבה; השלישי -- קבלה עצמית והשלמה עם הנטייה המינית הלסבית. מרבית הנושאים אשר הובאו בסיפורי הנשים הוזכרו בספרות הנוכחית. עם זאת, תת-התהליך הראשון, הכולל התעוררות רגשית מוקדמת ובעקבותיה תקופת ניתוק, מהווה חידוש ומאתגר כאפשרות למחקר עתידי. 

מילות מפתח: זהות, זהות מינית, תהליך גיבוש זהות מינית, לסביות, מחקר איכותני, סיפורי חיים