ספרים

 •  עבודה חינוכית סוציאלית בישראל (2011) עורך: ד"ר חזקיה (חזי) אהרוני (511 עמ')
   
 • הספר, הוא הראשון מסוגו היוצא לאור בישראל, ומרכז בתוכו מגוון רחב של נושאים אשר דנים בילדים ובנוער בסיכון.
  הספר, בעל תכנים אקדמיים ויישומיים, ממסד את התיאוריה והעשייה בעבודה החינוכית-סוציאלית ומספק לה מסגרת, מגדיר את מטרותיה, היקפה והכוחות הפועלים בה ומספר על ההיסטוריה שלה; הוא דן באופן מעמיק בזכויות ילדים ובהגנה וסנגור עליהם; באופי העבודה החינוכית-סוציאלית בקהילה ובמסגרות חוץ-ביתיות; בנושאי הכשרה, אתיקה וקידום מקצועי; בעבודה החינוכית-סוציאלית בזירה הבין-לאומית; במניעה וטיפול בנוער נפגע סמים, אלכוהול והימורים ובחשיבות גיבוש ופרסום המידע והידע המקצועיים המצטברים. כמו כן מובאת בספר ביבליוגרפיה מוערת של ספרים, מאמרים ומסמכים. בנספחי הספר מצויים מסמכים משמעותיים לנושא וכן רשימת ארגונים ומשאבים.  
  תורמי פרקי הספר מבטאים עושר ומגוון של הגדרות, דעות, גישות חינוכיות-טיפוליות והצעות להכשרה ולקידום של אנשי מקצוע הפועלים עם אוכלוסיות בסיכון.
  הספר מיועד לסטודנטים המכינים עצמם לעבודה חינוכית-טיפולית עם ילדים ונוער בסיכון במסגרות בקהילה ובמסגרות חוץ-ביתיות; למרצים ולמנחים במסגרות אקדמיות המכינים עובדים עם אוכלוסיות בסיכון; לאנשי ניהול וקובעי מדיניות בתחומי החינוך, הטיפול והרווחה; למשתלמים ולפועלים בשדה.
   
   *************************

 ספר הפרויקטים – יזמות ופרויקטים בשדה העבודה החינוכית-סוציאלית (2006). עורך: ד"ר חזי אהרוני

 פרסום ראשון מסוגו הכולל סקירה של 66 פרויקטים נבחרים ומובילים אשר נכתב כדי לסייע לעובדי חינוך וטיפול. בספר מידע חיוני הכולל רעיונות, הנחיות ודוּגמאות שיסייעו לקורא להכין הצעה לפרויקט, להגישה לגופים ולארגונים תורמים, לגייס כספים ומשאבים ולבצע את הפרויקט הלכה למעשה. הספר מיועד לעובדים בשדה בתחומי החינוך, הטיפול והשיקום עם ילדים, נוער ומבוגרים בסיכון, למנהלים, למנכ"לים בעמותות ובארגונים, ולכל העוסקים בגיוס כספים ומשאבים.

פרקי הספר:
 • הקדמה
 • קווי הנחיה לפיתוח רעיונות לתוכניות ולפרויקטים חינוכיים
 • גיוס כספים ומשאבים לפרויקטים חינוכיים-סוציאליים
 • סקירה ותיאור של פרויקטים
 • נספחים

  מחיר: 50 ₪
 ********************* 
 • Challenges for child and youth care: A German-Israeli dialogue Emmanuel Grupper, Josef Koch & Friedhelm Peters (Eds.), (2009). 288 p.

 אתגרים בתחום העבודה החינוכית-סוציאלית עם ילדים ונוער בסיכון: דיאלוג גרמני-ישראלי. 

 עורכים: ד"ר עמנואל גרופר, ג'וזף קוך ופרופ' פרידהלם פטרס (2009) 

הספר יצא לאור באנגלית בהפקה משותפת של אפשר – עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך, ישראל ו- IGFH, גרמניה, בתמיכת קרן פרץ נפתלי
 
לספר מצורף תקליטור הכולל תקצירים בעברית של מאמרי הכותבים הישראליים
ייחודו של ספר זה הינו בשילוב מעניין בין היבטים תיאורטיים-אקדמיים לבין עבודות רציניות ומרתקות, שנכתבו מתוך גישה יישומית, המתארת מודלים חדשניים ומקוריים הפועלים בשדה בישראל ובגרמניה.
 
הספר כולל 20 מאמרים בעלי תרומה משמעותית להעשרת התחום המתפתח של עבודה חינוכית-סוציאלית, על פיה פועלים עובדים חינוכיים-טיפוליים במסגרות קהילתיות ופנימייתיות כאחד, בישראל, בגרמניה ובמקומות שונים על פני הגלובוס.
 
הספר הינו אחד התוצרים של דיאלוג פורה ומתפתח בין עובדים חינוכיים-סוציאליים מישראל ומגרמניה שהתקיימו בשני סמינרים בשתי המדינות. ההרצאות והדיונים סיפקו את חומרי הגלם אשר על בסיסם נכתב הספר.
 
פרקי הספר: 
 • ההקשר הרחב: תהליך המודרניזציה של חברות מפותחות והשפעתו על מדיניות רווחה
 • ההיסטוריה והמבנה של שירותי רווחה וחינוך בגרמניה ובישראל
 • אתגרי העבודה המקצועית בתחום החינוכי-סוציאלית
-          גישות יישומיות שונות לביצוע העבודה המקצועית.
-          רב-תרבותיות והגירה
-          סוגיות הקשורות להכשרה של עובדים חינוכיים-סוציאליים
 • התפתחויות עתידיות בתחום החינוכי-סוציאלי לילדים ובני נוער בגרמניה ובישראל
מחיר: 75 ₪           

 להזמנת הספרים