סקירת ספרים

  • על גבולות תרבותיים וביניהם: עולים צעירים בישראל בעריכת רבקה איזיקוביץ ד"ר נורית לוי
  • להיות מתבגר עולה: הקשר בין הגירה, פשיעה ועבריינות – המקרה הישראלי מאת מנחם אמיר ומנחם הורוביץ – ד"ר שלום שמאי
  • פסיכותרפיה – טיפול קצר מועד: מדריך מעשי מאת ג'ין פקריק – אלי חן
  • עוד על פסיכותרפיה מוגבלת בזמן – תאוריה, טיפול, הכשרה, מחקר מאת גבי שפלר – שלמה זלוטניק