סקירת ספרים


  • Gay, straight, and the reason why: The science of sexual orientation Simon LeVay
גל וגנר-קולסקו
  • Mom, Dad. I’m gay: How Families Negotiate Coming Out -- Ritch C. Savin-Williams
גידי רובינשטיין
 
  • Journal of Gay & Lesbian Social Services, 15(1--2) (2003), Special issue: Research methods with gay, lesbian, bisexual, and transgender populations -- W. Meezan & J. I. Martin (Eds.)
גידי רובינשטיין