פעילות עם אוכלוסיות בסיכון - משעו"ל

 
משעו"ל - תוכנית התערבות כוללנית בשכונות מרובות עולים

התכנית משעו"ל (מתחמי שילוב עולים), המופעלת על ידי הג'וינט, פועלת בקרב אוכלוסיות במתחמים שכונתיים המשלבים עולים וישראלים ותיקים, תוך דגש על ריכוז גבוה של משפחות עולים יוצאי חמ"ע, קווקז ואתיופיה, הסובלים ממצוקות אישיות וקהילתיות, אינם מעורבים בפעילות הקהילתית בעיר וחיים בתנאים סביבתיים קשים ותשתיות פיזיות ירודות. 
 
ייחודה של התכנית הוא הפעילות במתחם ספיציפי בשכונות מרובות עולים והתייחסות מקיפה למגוון הקשיים הקיימים בו, למימד הפיזי-סביבתי של המתחם., תוך דגש על אחריות, מעורבות והתנדבות של התושבים למען הקהילה.
דגש  מושם גם על יצירת שינוי במישור הקהילתי - יצירת התארגנויות של תושבים כמו: מינוי ועדי בתים, לקיחת אחריות על ניהול הרכוש המשותף, הפחתת קונפליקטים ועימותים בין-תרבותיים, התנסות באירועים משותפים, יצירת יחסי אמון בין הדיירים לבין מערך השירותים ולעשותם נגישים לדיירים, מציאת  מענים חדשים המתאימים לתרבותם של העולים ושילובם של העולים עם ותיקים בשכונה.

מאפייני מתחם משעו"ל:
 • מתחם בו מתגוררים יחד משפחות ישראליות ותיקות עם משפחות עולים, חלקם חדשים יותר וחלקם חדשים פחות.
 • מציאות סביבתית מוזנחת, ותשתיות ישנות.
 • חוסר בוועדי בתים מתפקדים ויעילים.
 • במתחם יש משפחות בעלות מצוקות אישיות- משפחתיות, המקשות על תפקודן בחיי היומיום.
 • מעורבות ואחריות של הרשות המקומית.

מטרות התכנית

 • פיתוח אחריות ושיתוף התושבים בחיי הקהילה.
 • שיפור איכות החיים של התושבים מבחינה פיזית חברתית וקהילתית. 
 • קידום אישי של התושבים, הרחבת האחריות האישית ועידוד העשייה ועידוד החשיבה כתושב וכאזרח.
 • פיתוח שירותים לקבוצות שונות בקהילה, תוך דגש על קבוצות עולים.
 • שיפור הנגישות לשירותים קיימים, תוך מנגנון העברת ידע מסודר.
 • יצירת מנגנון חזק ויציב של תושבים מובילי שינוי וחיזוק המשאב החשוב במתחם - התושבים עצמם.
 • יצירת שינוי מהותי במתחם במישור הקהילתי ובמישור האישי -חברתי

ביישובי התכנית, רכז משעול משמש כתובת לפניות התושבים, ויחד מתחיל תהליך ארוך והדרגתי של יצירת שינוי בדרך למציאות טובה יותר במתחם המגורים ובסביבה.

הצלחות והישגים
 • בשנת 2010 פועלת התכנית ב -17 מוקדי פעילות ב-13 יישובים בארץ: בדרום ובמרכז: אשדוד, קריית גת, אופקים ושדרות) בשלושה מתחמים שונים); ירושלים (בשלושה מתחמים), בצפון: חיפה, כרמיאל, מגדל העמק, מעלות, נהריה (שני מוקדים), עכו וקריית ים.
 • המספר הכולל של תושבים בכלל המתחמים עומד על כ-9,000 איש.
 • הטמעת נושא האחריות בקרב התושבים לקידומם האישי והקהילתי.
 • חיזוק והרחבת השותפות ברמה הארצית.
 • הישגים פיזיים משמעותיים, המתבצעים יחד עם התושבים עצמם: שיפוץ כולל, שיפוץ מקלטים, גינון קהילתי ועוד.
 • פיתוח שירותים לילדים ונוער - משחקיות, חוגים ועוד.
 • פיתוח פורום רכזים ארצי והסדרת נוהלי עבודה.
 • קידום ופיתוח תכנית קהילתיות לתושבי המתחם לפי הצרכים שעלו בשטח.
יעדים עתידיים
 • הרחבת התכנית ליישובים נוספים.
 • המשך עידוד ופיתוח מנהיגות, תוך חיזוק היכולת האישית של תושבים במתחם.
 • המשך תכנון תכניות התערבות המתאימות לאוכלוסייה.
 • הרחבת שיתופי פעולה בין–משרדיים ובין- ארגוניים על-מנת להגיע להשגים משמעותיים בהיבט הפיזי והחברתי כאחד.
 • ליצור קהילה תומכת ובטוחה לתושבי המתחם
 • שמירה על הישגים והעברת האחריות למנהיגות במתחם לאחר עזיבת משעול.
 • הטמעת התכנית כתכנית דגל קהילתית במשרד הרווחה.
שותפים לג'וינט ישראל
משרד הרווחה והשירותים החברתיים - השירות לעבודה קהילתית; משרד הבינוי והשיכון - שיקום שכונות; משרד החינוך; המשרד לקליטת עלייה; רשויות מקומיות, מינהלים קהילתיים, עמותת אפשר, עמותת בעצמי, עמותת גוונים ותושבים שאיכפת להם!