קשרים חברתיים, בריאות נפשית וגיבוש הנטייה המינית בקרב בני נוער וצעירים לסביות, הומואים וביסקסואלים – גיא שילה וריקי סויה

המאמר מציג ממצאי מחקר שנערך בקרב 461 בני נוער וצעירים (16--23) הומואים, לסביות וביסקסואלים, ובו נבדקה מידת הניבוי של הקשרים החברתיים שיצרו על בריאותם הנפשית ועל גיבוש נטייתם המינית -- קבלתה וחשיפתה לאחרים. מן הממצאים עולה כי המנבאים העיקריים למדדי בריאות הנפש וגיבוש הנטייה המינית הם קשרים חברתיים בקבוצה לנוער להט"בי ומידת שביעות הרצון מקשרים אלה. בשונה מהמצופה, הממצאים מצביעים על כך שקשרים חברתיים באינטרנט נמצאים בקשר שלילי עם בריאות הנפש של המשתתפים במחקר ועם גיבוש נטייתם המינית. לבסוף, בהשוואה בין תתי-קבוצות במדגם, נמצא כי כל מדדי הקשרים הקבוצתיים של ביסקסואלים נמוכים מאלו של הומואים ושל לסביות. ממצאים אלו מדגישים את התפקיד שיש לקבוצות החברתיות של נוער להט"בי ולקשרים החברתיים שמתפתחים בתוכן לבריאות הנפש ולגיבוש הנטייה המינית של נוער זה. בתכנון התערבויות עבורם יש לקחת ממצאים אלה בחשבון, כמו גם את החשיבות שיש לגיבוש מענים ייחודיים לאוכלוסיית הנוער הביסקסואלי.

מילות מפתח: בריאות נפשית, גיבוש נטייה מינית, נוער להט"בי, קשרים חברתיים