שולחן מס' 10 – על המעבר של מוגבלים מלימודים לעבודה. דצמבר 1989 (47 עמ')

תאריך: 
01/12/1989
תקציר: 
 
על המעבר של מוגבלים מלימודים לעבודה
  • מעבר מלימודים לעבודה אצל מוגבלים – תרצה שפייר.
  • "מערכת פטו" – מערכת חינוכית-שיקומית לנפגעי תנועה – אודי ליאון.
  • "שיטת פטו" – גדעון הלוי.
  • הכנה לחיי-עבודה – כרמלה ארנן.
  • תפקודם של בוגרי בתי-ספר לחינוך מיוחד במעגל העבודה ובחברה – אברהם פריד ורחל קרן.