שולחן מס' 20 - גיוס לצה"ל של אוכלוסיות מיוחדות. אפריל 1996 (27 עמ')

תאריך: 
13/09/2010
תקציר: 

גיוס לצה"ל של אוכלוסיות מיוחדות

דברי פתיחה - מר אברהם בן שושן, ד"ר איתן ישראלי, יגאל לב
הצבא בשירות החברה והדמוקרטיה - ד"ר דב אורבך
עמדות ותפיסות של הנוער כלפי רעיון שירות לאומי-אזרחי - גב' אמילי זילברמן
התייחסות של חברי כנסת - ח"כ רפאל איתן, ח"כ רענן כהן, ח"כ נעמי בלומנטל
דיון
סיכום - ד"ר מאיר חובב, מר אברהם בן-שושן