שולחן רביעי – הכשרת כוח-אדם למגזר החינוכי הסוציאלי (המדרשה), תשמ"ח, (28 עמ')

תאריך: 
01/06/1987
תקציר: 
 
הכשרת כוח-אדם למגזר החינוכי הסוציאלי (המדרשה) 
 
הכשרת כוח-אדם למגזר החינוכי הסוציאלי (המדרשה) - יעקב סדן, ברוך עובדיה, אהרון לנגרמן