שולחן שני - יחסי גומלין בין אמצעי התקשורת לבין שירותי הרווחה, יוני 1987 (28 עמ')

תאריך: 
01/06/1987
תקציר: 

שיתוף פעולה ורציפות בין המסגרות לשם שיקום הילד החריג, על יסוד גיבוש של תכנית אינדיבידואלית

 

  • תקשורת המונים, שירותי הרווחה וסדר היום הציבורי והפוליטי - ד"ר יצחק קדמן.
  • הרווחה - בת חורגת בתקשורת - יצחק שור.
  • לנושא יחסי הגומלין בין תקשורת ההמונים לשירותי הרווחה - אביבה פלאי.