הפרעת הימורים

ד"ר לב אברבוך, פסיכיאטר
עו"ס מוטי קלנר, MSW
המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
עמותת "אפשר", ירושלים

(מתוך: "הכול על אלכוהול", גיליון 85, דצמבר 2014, עמוד 5)

אבחון והערכה של בעיית ההימורים נראים לכאורה כדברים פשוטים. ובאמת, מה הקושי להבדיל בין סוג של "בילוי נחמד" לבין פעילות בלתי נשלטת שעלולה להרוס את החיים? אולם מסתבר כי התחום של בעיית הימורים מגוון ורבגוני עד כדי כך, שהערכה כללית ואינטואיטיבית אינה מספקת את אנשי הטיפול, אנשי המחקר, הכלכלה והסטטיסטיקה. אבחנה מקצועית אמורה לעזור לנו להעריך את חומרת הבעיה, את השלכותיה הביו-פסיכו-סוציאליות, את הפרוגנוזה ובהתאם לכך לבנות את האסטרטגיה הטיפולית.

הסיווגים הקודמים של בעיות ההימורים לא היו מוצלחים במיוחד. כך למשל ICD-10 אינו כולל קריטריונים מסודרים לאבחנת "הימור פתולוגי" ומשום מה ממליץ לא לאבחן הימור פתולוגי אצל בעלי אישיות דיסוציאלית, דבר שלדעתנו לא מוצדק מבחינה קלינית. בקלסיפיקציה DSM-4 נמצא ההימור הפתולוגי ברובריקה של "הפרעות בשליטה של דחפים" יחד עם פירומניה, קלפטומניה ומריטת שערות, דבר שנראה לנו מוטעה. מעבר לכך, הסיווג הקודם ב-DSM-4 לא מתייחס לתקופה ולמשך הזמן בה הפרט סבל או סובל מהבעיה (האם זה היה בעבר או בהווה) ולדרגות החומרה של הבעיה.

העדכונים בסיווג ובהגדרת התופעה של הימורים בעיתיים בגרסה החדשה של DSM-5, מתבטאת במספר מישורים: שינוי שם, שינוי קובץ הסיווג, ביטול הקריטריון הקרימינאלי והורדת הסף להגדרה.

שינוי שם – התופעה תיקרא מעתה "הפרעת הימורים" (Gambling Disorder) ולא עוד שימוש במונח סטיגמתי חברתי של "הימורים פתולוגיים".
שינוי קובץ הסיווג – תחום ההימורים עבר לקובץ הסיווג של הפרעות התמכרותיות: Substance- Related & Addictive Disorders. קובץ שבו התכונות המשותפות בין שתי ההפרעות, הימורים ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים, מקבלות בעשור האחרון תמיכה גם מחקר המוח.
בוטל קריטריון קרימינאלי – בסיווג הקודם אחד הקריטריונים לאבחון היה "ביצע מעשים לא חוקיים…". סעיף זה הורד מן הסתם בשל השכיחות הנמוכה של התנהגות פלילית בקרב מהמרים בעיתיים שלא תרם להבחנה מבדלת.
הורדת הסף להגדרה – מספר הקריטריונים הנדרשים להכלל בסיווג "הפרעת הימורים" הוקטן לארבעה. כתוצאה מכך במקום הימצאותם של 50% מהקריטריונים ב-DSM-4 על מנת להיכלל בסיווג, הסף עתה הוא 4 מתוך 9 קריטריונים, קרי, 44%. שינוי זה יאפשר הגדרה תואמת יותר להמצאות הבעיה בשטח.

לאור הנאמר לעיל אנו רואים את הגדרת הפרעת ההימורים כפי שהיא מופיעה ב-DSM-5 כהתקדמות משמעותית בתפיסה של הבעיה. להלן אנו מציגים את התרגום לעברית של הפרק הרלוונטי מתוך ה-5DSM-.

הפרעת הימורים: קריטריונים לאבחון על פי 5 DSM-

A. התנהגות הימורים בעייתית חוזרת ונמשכת המובילה לליקוי קליני משמעותי או מצוקה אשר מסתמנת על ידי הדגמת ארבעה (או יותר) מהממדים הבאים, במהלך 12 החודשים האחרונים:

  1. חש צורך להגדיל את סכומי ההימורים כדי לחוש את הריגוש הרצוי.
  2. הופך לחסר מנוחה ו/או עצבני בניסיון להפחית או להפסיק להמר.
  3. חווה ניסיונות כושלים וחוזרים לשלוט, להפחית או להפסיק להמר.
  4. לעיתים קרובות שקוע במחשבות הימורים (שחזור הימורים שבעבר, תכנון האירוע הבא וחשיבה על דרכים להשגת כסף למימון ההימורים).
  5. לעיתים קרובות מהמר כאשר חש מצוקה (כדוגמא: חוסר אונים, אשמה, חרדה או דיכאון).
  6. לעיתים קרובות לאחר שמפסיד כספים בהימורים, חוזר להמר בכדי להחזיר את ההפסדים.
  7. נוהג לשקר כדי להסתיר רמת מעורבות בהימורים.
  8. סיכן או איבד קשר משמעותי, עבודה, או הזדמנות תעסוקתית/לימודית כתוצאה מהימורים.
  9. מסתמך על אחרים לספק כספים כדי להקל על מצב כלכלי חמור כתוצאה מהימורים.

B. דפוסי הימורים אינם ביטוי בשל אפיזודה מנית.

אפיונים נוספים
 תקופתי: עומד בקריטריוני אבחון ליותר מתקופת זמן אחת כאשר סימפטומים מופחתים לפחות למספר חודשים בין תקופות של הפרעת הימורים.
 מתמשך: חווה סימפטומים מתמידים שעומדים בקריטריוני אבחון למשך ריבוי שנים.

 ברמיסיה מוקדמת:
לאחר שעמד בקריטריונים המלאים להפרעת הימורים בעבר, אין עמידה בקריטריונים להפרעת הימורים לתקופה של לפחות 3 חודשים אבל פחות מ- 12 חודשים.
 ברמיסיה ממושכת:
לאחר שעמד בקריטריונים המלאים להפרעת הימורים בעבר, אין עמידה בקריטריונים להפרעת הימורים לתקופה של שנה או יותר.

חומרה נוכחית
 קלה: 4-5 קריטריונים
 בינונית: 6-7 קריטריונים
 חמורה: 8-9 קריטריונים

מאמרים נוספים

הפרעת הימורים

ד"ר לב אברבוך, פסיכיאטרעו"ס מוטי קלנר, MSWהמרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימוריםעמותת "אפשר", ירושלים (מתוך: "הכול על אלכוהול", גיליון 85, דצמבר 2014, עמוד 5) אבחון והערכה

קרא עוד »

טיפים ליוצאים לבילוי

אחרי שערכתם את כל הסידורים הדרושים לקראת היציאה לבילוי בערב, בחרתם מה ללבוש, קבעתם עם מי יוצאים וכמובן לאן הולכים לבלות, הגיע הזמן לחשוב גם

קרא עוד »

על חוק חובת הדיווח

בסוף שנת 1989 התקבל בכנסת תיקון לחוק העונשין, אשר הכליל בחוק קבוצת סעיפים המכונים "החוק למניעת התעללות בקטינים ובחסרי ישע". החידוש העיקרי בחוק הוא בסעיף

קרא עוד »
דילוג לתוכן