מטרות העמותה

עמותת אפשר חרטה על דגלה ליזום, לשנות ולהשפיע ולהביא את קובעי המדיניות, אנשי המקצוע והציבור להבנה ולהכרה בזכויות ילדים, בני נוער ומבוגרים בסיכון, לשם קבלת שירותי טיפול, חינוך ורווחה מועדפים.

העמותה מדגישה את הצורך בהכשרה המתאימה של העובדים החינוכים סוציאליים, במגמה לקדמם ולתת תמיכה בעובדים המשלבים שיטות, יסודות ועקרונות מתחומי החינוך, השיקום והטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון. אוכלוסיות אלה הן בעלות קשיים וצרכים מורכבים, וראוי שתזכינה לאנשי חינוך וטיפול האיכותיים ביותר.

מטרות העמותה ופעילויותיה, הם מענה לחלק מהבעיות והאתגרים העומדים בפני המטפלים בילדים ובבני נוער בסיכון:

  • לקדם ולבסס את המעמד המקצועי והציבורי של העובד החינוכי סוציאלי בישראל כדי לשפר את השירותים הניתנים לרווחתם של ילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם.
  • ליזום ולהפעיל פרויקטים בתחום הטיפול בילדים ונוער בסיכון ובתחום הטיפול בהתמכרויות ובנפגעי אלכוהול והימורים
  • ליזום, להפעיל ולבצע פרויקטים בנושאים הקשורים לעבודה החינוכית סוציאלית.
  • לאגד יחד ארגונים, מוסדות ויחידים הפועלים בשדה העבודה החינוכית סוציאלית בישראל.
  • להפיץ ידע מקצועי ומחקרים לאנשי אקדמיה, למשתלמים וללומדים, לאנשי מקצוע ולעובדים בשדה, לקובעי מדיניות ולציבור הרחב.