מי אנחנו

 עמותת אפשר הוקמה בשנת תשמ"א (1981) על ידי אנשי מקצוע בכירים בתחומי החינוך והרווחה מהמגזר הממשלתי והציבורי, ובוגרי המדרשה להכשרת עובדים חינוכיים סוציאליים, במטרה לחזק ולמסד את העשייה והעיון בשדה העבודה החינוכית סוציאלית בישראל. את הפעילות היום יומית מלווים חברי ההנהלה, העושים עבודתם בהתנדבות ותורמים מהידע המקצועי שלהם ומניסיונם העשיר.

הטיפול החינוכי-חברתי בילדים ובבני נוער בסיכון, הנמצאים בקהילה ובמסגרות חוץ-ביתיות (פנימיות ואומנה), הוא משימה חשובה בחברה הישראלית מאז ומתמיד. חינוכם והטיפול בהם דרשו הכרה מצד גורמי הממשלה, הציבור והחברה בישראל, הלכה למעשה. מכאן, שהכשרה, התמקצעות, תמיכה וקידום העובדים עם אוכלוסיות אלה הם בראש מעיננו כעמותה. עמותת אפשר, חבריה ושותפיה בישראל, מכירים במצב זה ורואים במעורבתם שליחות חינוכית-חברתית לאומית. לשם כך, העמותה פועלת בדרכים יצירתיות ומגוונות להשיג את מטרותיה.

עמותת אפשר עוסקת בתחומים עיקריים אלו:
  • התמקצעות העובדים החינוכיים סוציאליים
  • טיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
  • פרויקטים לילדים ונוער בסיכון
  • הפקת ידע מקצועי בתחומים אלו והפצתו

 מהי פעולתה של העמותה? מניין שמה? מדוע וכיצד היא גדלה ומתפתחת מדי שנה? מי מממן אותה? כיצד היא מאורגנת? כיצד התחילה ולאן היא מובילה כיום? מהם 80 תוצריה הנראים לעין?

עמותת אפשר לפעול בראשית שנות ה-80 של המאה הקודמת כאגודת ידידים של המדרשה להכשרת עובדים חינוכיים-סוציאליים של משרד הסעד.  מייסדי העמותה שהיו פעילים בעבר וחלקם אף בהווה התוו את חזונה ויעדיה. בראש העמותה פועלת הנהלה המונה למעלה מ-20 אנשי שדה שכיהנו בתפקידי ניהול ומטה במגזר הציבורי ואנשי עיון מהאקדמיה. המביאים עמם ניסיון עשיר בתחום של עבודה חינוכית, עבודה סוציאלית ועבודה חינוכית-סוציאלית עם ילדים, בני נוער וצעירים  בסיכון.
 
בראשית שנות ה-90 העביר משרד הרווחה לעמותת אפשר את הניהול  הארצי של הטיפול בנפגעי אלכוהול, ובשנים האחרונות גם את הטיפול בנפגעי הימורים.
מאז שלהי שנות ה-90, עם הקמת "אשלים" לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון ומשפחותיהם (כחלק מארגון הג'וינט), מנהלת עמותת אפשר פרויקטים רבים העוסקים בילדים ובבני נוער בסיכון הנערכים בשיתוף עם אשלים,
 
מדי שנה גדלה אפשר בהיקף ובמגוון של פעילותה. העמותה ניגשת למכרזים וזוכה בשל האמינות, החריצות, העקיבות והמשאבים המקצועיים המושקעים בה. העמותה פועלת  במשרד מצומצם, ומרבית העבודה נעשית בהתנדבות.
 
הדגל של אפשר הוא עבודה חינוכית-סוציאלית. אפשר היא הסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי לעובדים חינוכיים-סוציאליים AIEJI. יוצאים לאור כסדרם: כתב עת אקדמי מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית; ביטאון לעובדי שדה: אפשר לעובד החינוכי סוציאלי והביטאון: הכל על אלכוהול. נוסף על כתבי העת העמותה מוציאה לאור ספרים מקצועיים. 
 
העמותה מקיימת ימי עיון, "מפגש חי" ושולחנות דיון הן בנושא העבודה החינוכית-סוצאילית והן במגוון הנושאים הקשורים להתמכרות, לאלכוהול והימורים.